ನಲ್ಲಿಕಾಯಿ ನಂತರದ ಸಿಹಿ

ನಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಧ್ವನಿ ಕೇಳುವ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ನಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬರಹಗಳನ್ನೂ ಓದಬಹುದು. ನಿಮ್ಗೂ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ post ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್‍ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇದ್ರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು submit ಮಾಡಿ. ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ದೇ ಇದ್ರೂ, ನಿದಾನಕ್ಕೆ post ಮಾಡ್ತೀನಿ.

ಧಾವಂತ
ಹೆಂಡ್ತಿಗೊಂದು ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರ!
ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಹೀಗೊಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಮೇಕಿಂಗು!
ಏನಿದು ನಲ್ಲಿಕಾಯಿ?